آخرین مطالب

روش تهیه استانیلید

تهیه (سنتز) استانیلید با استفاده از استیک انیدرید و آنیلین: ۸ میلی لیتر آنیلین را با استفاده از یک استوانه مدرج در یک ارلن مایر ۵۰۰ میلی لیتری بریزید، (آنیلین…

سرآغاز

تصور کنید در لحظه ای که من این متن را می نویسم (یا لحظه ای که شما آن را می خوانید) در این اتاق، در این ساختمان، در این شهر، در این کشور، در کره خاکی، در منظومه…

مطالب تصادفی