روش تهیه استانیلید

6,336

روش تهیه (سنتز) استانیلید با استفاده از استیک انیدرید و آنیلین:

8 میلی لیتر آنیلین را با استفاده از یک استوانه مدرج در یک ارلن مایر 500 میلی لیتری بریزید، (آنیلین سمی است از تماس آن با پوست اجتناب کنید) سپس 60 میلی لیتر آب به ارلن مایر اضافه کنید. در حالی که ارلن مایر را می چرخانید، 10 میلی لیتر استیک انیدرید را کم کم به مخلوط اضافه کنید. در این حالت استانیلید، رسوب می کند که محصول خام است و برای تخلیص باید آن را متبلور کرد. بنابراین، 200 میلی لیتر آب با یک سنگ جوش در ارلن حاوی استانیلید بریزید و روی چراغ گاز که توری روی آن قرار دارد، گرم کنید. و وقتی رسوب و مایع روغنی حل شد گاز را خاموش کنید. یک میلی لیتر از محلول را در داخل یک بشر کوچک بریزید و بگذارید سرد شود. قبل از گرم کردن مجدد ارلن مایر، حدود یک گرم زغال، به منظور رنگ زدایی و خلوص بیشتر، به مخلوط اضافه کنید و مخلوط را به هم بزنید و صبر کنید تا چند دقیقه به آرامی بجوشد. نباید زغال را به محلول در حال جوشیدن اضافه کرد. در طول این مدت وسایل صاف کردن معمولی را آماده کنید. از قیف دم کوتاه، کاغذ چین دار و ارلن مایر 500 میلی لیتری استفاده کنید. 100 میلی لیتر آب جوش برای شستن رسوبها و گرم کردن قیف لازم است. روی قیف 20 میلی لیتر آب داغ بریزید و سپس محلول داغ را صاف کنید. در طول صاف کردن، محلول را روی حمام بخار، گرم نگاه دارید و بهتر است عمل صاف کردن با گذاردن ارلن و قیف بر روی حمام بخار انجام پذیرد. اگر بلورها در قیف تشکیل شد، قدری آب داغ اضافه کنید تا بلورها حل شوند. رسوبات ته ارلن را نیز با آب داغ بشویید و صاف کنید. پس از صاف کردن، صبر کنید تا محلول سرد شود. برای کامل شدن عمل تبلور، ارلن مایر را مدت 15 دقیقه در حمام یخ بگذارید. سپس بلورها را با استفاده از قیف بوخنر صاف کنید. بلورهای حاصل را روی شیشه ساعت بریزید تا خشک شود (یک شب طول می کشد). حال نقطه ذوب و حالت ظاهری محصول خالص و متبلور را با محصول خام پیش از استفاده از زغال، مقایسه کنید .

ساختار مولکولی و فضایی استانیلید:

ساختار مولکولی، گوی و میله و فضا پر کن استانیلید

واکنش تهیه (سنتز) استانیلید:

واکنش تهیه (سنتز) استانیلید

مکانیزم مرحله به مرحله واکنش تهیه (سنتز) استانیلید:

این قسمت مخصوص اعضای ویژه‌ی سایت می‌باشد. جهت مشاهده‌ی کامل مطلب از طریق فرم ذیل وارد حساب کاربری خود شوید.

اگر عضو ویژه‌ی سایت نیستید؛ به صورت رایگان در سایت ثبت‌نام کرده و بعد از ورود به حساب کاربری عضویت خود را ارتقا دهید.

نظرات بسته شده است.