سرآغاز

1,520

تصور کنید در لحظه ای که من این متن را می نویسم (یا لحظه ای که شما آن را می خوانید) در این اتاق، در این ساختمان، در این شهر، در این کشور، در کره خاکی، در منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و در کل کیهان، بی نهایت واکنش شیمیایی در حال انجام است، و کسی آنجا هست! که تمام آنها را موازنه می کند و سرعت آنها را کنترل می کند. علاوه بر آن او باید مراقب تمام گلهای سرخ باشد، همانطور که او باید تمام کسانی که گلهای سرخ را می چینند به جهنم واصل کند. او باید حرکت الکترونها و پروتونها را در تمام ابرها، کوهها، درختان، و حیوانات و دریاها کنترل کند. به همه اینها اضافه کنید که او هر کسی را به سزای اعمال نیک و بدش می رساند حتی اگر ذره ای در زیر یک تخته سنگ باشد. پیشنهاد من این است که شما سعی کنید نظر او را به خودتان جلب کنید! نگران نباشید او با تمام مشغله ای که دارد در انتظار من و شماست تا از خویشتن خویش دست بکشیم و به او بپیوندیم. پر انرژی ترین واکنش دنیا: ترکیب شدن با بی نهایت و ابدیت که نتیجه اش انرژی و نور است. آن وقت، هر واکنشی را که در ذهنتان متصور شوید رخ می دهد! حتی اگر درست موازنه نکرده باشید! و زندگی را آنگونه که بخواهید رخ می دهد، چون ذهن شما به بی نهایت متصل شده است و در آن لحظه است که تمام اتمهای عالم به شما سلام می کنند.

 

نظرات بسته شده است.