مرور برچسب

متیل اورانژ

روش تهیه متیل اورانژ (نارنجی متیل)

روش کار تهیه متیل اورانژ: در یک ارلن 250 میلی لیتری، 0.5 گرم سولفانیلیک اسید (با دو مولکول آب) و 2.65 گرم سدیم بی کربنات انیدر (خشک) و 100 میلی لیتر آب بریزید و مخلوط را گرم کنید تا کاملاً حل شود و محلول زلال به دست آید، و محلول…