اشتراک ویژه

عضویت ویژه در شیمیست

مزایای اشتراک ویژه:

  • دسترسی به تمامی محتوای برتر و ویژه وب سایت به صورت کاملاً نامحدود
  • دسترسی رایگان به تمامی نرم افزار ها و فایل هایی که برای کاربران عادی با پرداخت هزینه قابل دانلود می باشد.
  • عضویت در خبرنامه شیمیست؛ ارسال پیشنهادها و اخبار ویژه از طریق ایمیل
اشتراک ویژه یک ماهه
9800 تومان
دسترسی به تمامی محتوای برتر و ویژه سایت به صورت نامحدود
دسترسی ۱۰۰ درصد رایگان! به نرم افزارهایی که برای کاربران عادی با پرداخت هزینه قابل دانلود می باشد
 
اشتراک ویژه یک ساله
81500 تومان
دسترسی به تمامی محتوای برتر و ویژه سایت به صورت نامحدود
دسترسی ۱۰۰ درصد رایگان! به نرم افزارهایی که برای کاربران عادی با پرداخت هزینه قابل دانلود می باشد
تخفیف بیشتر در هزینه اشتراک
اشتراک ویژه سه ماهه
24800 تومان
دسترسی به تمامی محتوای برتر و ویژه سایت به صورت نامحدود
دسترسی ۱۰۰ درصد رایگان! به نرم افزارهایی که برای کاربران عادی با پرداخت هزینه قابل دانلود می باشد
تخفیف در هزینه اشتراک